Trwa ładowanie...
d32dyru

ABM SOLID S.A. - Informacja dotycząca Spółki zależnej od Emitenta. (9/2015)

ABM SOLID S.A. - Informacja dotycząca Spółki zależnej od Emitenta. (9/2015)

Share
d32dyru
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-19
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Informacja dotycząca Spółki zależnej od Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 19 lutego 2015 roku Zgromadzenie Wspólników Wągrowieckiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu (Spółka zależna od Emitenta) podjęło uchwałę o rozwiązaniu Wągrowieckiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych Sp. z o.o. i otwarciu z dniem 19 lutego 2015 roku jej likwidacji. Likwidatorem Wągrowieckiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych Sp. z o.o. został wyznaczony Pan Jerzy Citak. Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego zostanie złożony do Sądu Rejonowego Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32dyru

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ABM SOLID S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 33-100 | | Tarnów | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Bartla | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 014 6260207 | | 014 6224551 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@abmsolid.eu | | www.abmsolid.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8730005511 | | 850021886 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-19 Marek Pawlik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32dyru

Podziel się opinią

Share
d32dyru
d32dyru