Trwa ładowanie...
d1o078a
espi

ABM SOLID S.A. - Informacja dotycząca sprzedaży udziałów. (16/2013)

ABM SOLID S.A. - Informacja dotycząca sprzedaży udziałów. (16/2013)
Share
d1o078a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dotycząca sprzedaży udziałów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Marka Pawlik pismo następującej treści: "Działając na podstawie art. 69 ust 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informujemy, że w dniu 26 lutego 2013 roku dokonałem sprzedaży 100 % udziałów w Spółce Dipendu Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Dipendu Sp. z o.o. posiada 1 792 910 szt. akcji imiennych ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie stanowiących 22,60 % kapitału zakładowego ABM SOLID S.A. i dających 28,52 % praw głosu na walnym zgromadzeniu tejże Spółki. Po dokonaniu powyższej transakcji bezpośrednio oraz pośrednio poprzez akcje należące do żony posiadam 2 424 780 akcji imiennych uprzywilejowanych stanowiących 30,56 % kapitału zakładowego ABM SOLID S.A. i dających 38,56 % praw głosu na walnym zgromadzeniu tejże Spółki". Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości likwidacyjnej
(pełna nazwa emitenta)
ABM SOLID S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bartla 3
(ulica) (numer)
014 6260207 014 6224551
(telefon) (fax)
office@abmsolid.eu www.abmsolid.eu
(e-mail) (www)
8730005511 850021886
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Joanna Opalińska Syndyk Masy Upadłości

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o078a

Podziel się opinią

Share
d1o078a
d1o078a