Trwa ładowanie...
d45vfpg
espi
16-11-2010 17:51

ABM SOLID S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach (89/2010)

ABM SOLID S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach (89/2010)

d45vfpg
d45vfpg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 89 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABM SOLID S.A. informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa?Śródmieście w Krakowie Wydział VII Rejestru Zastawów z dnia 04-11-2010 r. o dokonaniu wpisu zastawu rejestrowego na 10 592 udziałach Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (PRiB Sp. z o.o. - spółka zależna od emitenta).ABM SOLID S.A. dokonał zastawu rejestrowego 10 592 udziałów PRiB Sp. z o.o. na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie, celem zabezpieczenia udzielonego w dniu 28-09-2010 r. przez PKO BP S.A. dla ABM SOLID S.A. kredytu na kwotę 20 000 000 PLN (opis kredytu w raporcie nr 70/2010).Spółka ABM SOLID S.A posiada 10 592 udziałów PRiB Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 PLN każdy, stanowiących 98,07% kapitału zakładowego spółki i dających 98,07% praw głosu na zgromadzeniu wspólników. Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych Emitenta, na których ustanowiono zastaw wynosi 38 650 380,00 PLN.Udział ABM
SOLID S.A. w Spółce PRiB Sp. z o.o. stanowi długoterminową lokatę kapitałową Emitenta.Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.Umowa uznana za istotną, ponieważ przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta wg bilansu publikowanego za III kwartał 2010 r.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009 r.w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45vfpg

| | | ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABM SOLID S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-100 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bartla | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 014 6260207 | | 014 6224551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@abmsolid.eu | | www.abmsolid.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8730005511 | | 850021886 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-16 Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarządu
2010-11-16 Sabina Kozłowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45vfpg
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d45vfpg