Trwa ładowanie...
d1mzxc0
espi

ABS INVESTMENT - Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 119/2014 - Żądanie zwołania NWZ w UBOAT-LIN ... - EBI

ABS INVESTMENT - Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 119/2014 - Żądanie zwołania NWZ w UBOAT-LINE SA (125/2014)
Share
d1mzxc0

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 125 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 119/2014 - Żądanie zwołania NWZ w UBOAT-LINE SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 119/2014 z dnia 26 września 2014 r. w przedmiocie złożenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Spółce UBOAT-LINE SA z siedzibą w Warszawie oraz w związku z raportem bieżącym Spółki UBOAT-LINE SA nr 32/2014 z dnia 9 października 2014 roku, niniejszym pragnie doprecyzować co było przedmiotem złożonego przez Spółkę wniosku. W dniu 25 września 2014 roku, Zarząd Spółki zawnioskował o zwołanie Zgromadzenia najpóźniej na dzień 6 listopada 2014 r., jednocześnie załączając proponowany porządek obrad o treści: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Uchylenie tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Omówienie bieżącej sytuacji
finansowej Spółki. 8. Powołanie Pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Zarządu oraz do reprezentowania Spółki w sporach z Członkami Zarządu. 9. Rozstrzygnięcie dotyczące poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji z uwagi na zapytania akcjonariuszy dotyczące opublikowanego przez UBOAT-LINE SA porządku obrad i projektów uchwał. Tym samym wyjaśniamy, iż Zarząd UBOAT-LINE SA poszerzył zakres zgłoszonych przez nas spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, m.in. o: 1. zmianę Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego; 2. zmianę Statutu Spółki w zakresie osobistego uprzywilejowania Grzegorza Misiąga; 3. upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sławomir Jarosz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mzxc0

Podziel się opinią

Share
d1mzxc0
d1mzxc0