Trwa ładowanie...
d2ziid6
abw
09-08-2010 13:08

ABW: realizacja ogólnopolskiego szkolenia dla pracowników (komunikat)

...

d2ziid6

09.08. Warszawa - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego informuje:

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego informuje, iż przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego projektu pn. "Szkolenia specjalistyczno-językowe dla pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego". Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach wdrażanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów projektu pn. "Wdrożenie strategii szkoleniowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa na mocy Porozumienia o Partnerstwie z dnia 9 grudnia 2009 roku, zawartego pomiędzy Beneficjentem Systemowym Działania 5.1 POKL - Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów a Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W dniu 5 sierpnia 2010 roku podpisana została umowa na świadczenie usług szkoleniowych z firmą Learning Systems Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

d2ziid6

W ramach projektu zostaną przeprowadzone specjalistyczne szkolenia językowe, dla co najmniej 975 pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w następujących obszarach tematycznych:

- zapewniania bezpieczeństwa teleinformatycznego;

- zapewniania bezpieczeństwa informacji i zbiorów danych;

- zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej oraz korupcji.

Podstawowym celem szkoleń jest podwyższenie kwalifikacji pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w trzech powyższych obszarach. Celem projektu jest także efektywniejsza współpraca z państwami członkowskimi UE, która zostanie również wykorzystana w działalności szkoleniowej ABW na rzecz administracji publicznej oraz sektora przedsiębiorstw państwowych i prywatnych (w obszarze promowania i wspierania rozwoju standardów bezpieczeństwa oraz wymiany know-how i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i ochrony informacji niejawnych).

d2ziid6

Realizacja projektu szkoleń specjalistyczno-językowych pozwoli w szczególności na:

- usprawnienie realizacji zadań wymagających od pracowników ABW korzystania z materiałów źródłowych w języku angielskim;

- usprawnienie współpracy operacyjnej i koordynacji działań z organami ścigania z krajów UE, wymagającej praktycznych umiejętności w posługiwaniu się specjalistycznym językiem obcym;

- ograniczenie korzystania z usług tłumaczy, co przyspieszy procedury i działania ABW w tych obszarach działalności ABW, które wymagają współpracy z partnerami zagranicznymi;

d2ziid6

- umożliwienie stworzenia warunków dla rozwoju zaplecza eksperckiego ABW poprzez zwiększenie możliwości uczestnictwa w szkoleniach specjalistycznych, prowadzonych wyłącznie w języku angielskim.

Szkolenia ukierunkowane zostaną na nabycie umiejętności praktycznych, wzrost kompetencji i wiedzy, która ma służyć efektywniejszej realizacji zadań przez pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Będą realizowane na poziomie średnio zaawansowanym niższym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Zostaną przeprowadzone w Warszawie w Centrali ABW oraz we wszystkich Delegaturach ABW, tj. w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, Zielonej Górze oraz w Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW w Emowie. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapewni wszystkie sale na potrzeby realizacji szkoleń.

Program szkoleń zostanie ściśle dostosowany do zakresu zadań realizowanych przez funkcjonariuszy, przy realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony informacji niejawnych, zwalczania przestępczości gospodarczej. W powyższych obszarach zostaną opracowane podręczniki służące nabyciu specjalistycznej kompetencji językowej oraz eksperckiej wiedzy merytorycznej, zawierające m.in.: "dobre praktyki", studia przypadków, zalecenia i wskazówki. Zostaną one opracowane przez ekspertów ABW i dołączone jako materiał uzupełniający komponent edukacyjno-szkoleniowy projektu. Szkolenia zrealizowane zostaną w atrakcyjnej formule (konwersacje, scenariusze sytuacyjne, materiały źródłowe wybranych regulacji prawnych na szczeblu unijnym).

W ramach projektu zorganizowane zostaną dwie ogólnopolskie jednodniowe konferencje dla administracji rządowej oraz dla sektora przedsiębiorstw na temat właściwego zarządzania obiegiem informacji niejawnych w kontekście budowy modelu "dobrego rządzenia" w Polsce.

d2ziid6

Wartość zamówienia na przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń językowych w ABW wyniosła ogółem 2 574 000 zł (brutto). Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu zawarcia umowy, tj. 5 sierpnia 2010 roku i potrwa do 31 grudnia 2011 roku. Zajęcia będą prowadzone przez 4 semestry, w wymiarze 420 godzin lekcyjnych dla każdej z grup uczestników.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ tlom/

d2ziid6
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2ziid6