Trwa ładowanie...
d41wys8

AC S.A. - Przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki (9/2014)

AC S.A. - Przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki (9/2014)

Share
d41wys8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-13
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd AC S.A. ("Spółka") z siedzibą w Białymstoku informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą z dnia 13.03.2014 r., na podstawie pkt 12 w związku z pkt 8 i 11 Regulaminu Programu Motywacyjnego 2013-2015, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 i potwierdzeniu realizacji celu finansowego na rok 2013 określonego w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2013-2015, w ramach Transzy 2013 przyznała łącznie 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela. Program skierowany jest do osób kluczowych dla Spółki. W ramach tego przydziału Prezesowi Zarządu przyznano 15 000, a Wiceprezesowi Zarządu 7 000 Warrantów Subskrypcyjnych. Program Motywacyjny został utworzony na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o czym Spółka informowała Raportem bieżącym nr 22/2013. Treść Regulaminu publikowana jest na stronie internetowej Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41wys8

| | | AC SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AC S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 15-181 | | Białystok | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 42 Pułku Piechoty | | 50 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 85 743 81 00 | | 85 653 93 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 966-13-19-418 | | 050643816 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu
2014-03-13 Małgorzata Kowerdej Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41wys8

Podziel się opinią

Share
d41wys8
d41wys8