Trwa ładowanie...
d1y7ssz

ACTION S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2011. (5/2011)

ACTION S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2011. (5/2011)

Share
d1y7ssz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2011.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ACTION S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych spółki ACTION S.A. za rok obrotowy 2011 rozpoczynający się 1 stycznia 2011 roku, a kończący się 31 grudnia 2011.Raporty kwartalne i skonsolidowane raporty kwartalne:I kwartał 2011 - 16 maja 2011 r.III kwartał 2011 - 14 listopada 2011 r.IV kwartał 2011 - 29 luty 2012 r.Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33 poz. 259), Spółka nie będzie publikowała raportu za II kwartał 2011.Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny 2011- 31 sierpnia 2011 r.Raport roczny i skonsolidowany raport roczny 2011 - 30 kwietnia 2012 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y7ssz

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Edward Wojtysiak Wiceprezes Zarządu
2011-01-28 Andrzej Biały Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y7ssz

Podziel się opinią

Share
d1y7ssz
d1y7ssz