Trwa ładowanie...
d4fq0mp
espi

ACTION S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2011. (5/2011)

ACTION S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2011. (5/2011)
Share
d4fq0mp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2011.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ACTION S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych spółki ACTION S.A. za rok obrotowy 2011 rozpoczynający się 1 stycznia 2011 roku, a kończący się 31 grudnia 2011.Raporty kwartalne i skonsolidowane raporty kwartalne:I kwartał 2011 - 16 maja 2011 r.III kwartał 2011 - 14 listopada 2011 r.IV kwartał 2011 - 29 luty 2012 r.Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33 poz. 259), Spółka nie będzie publikowała raportu za II kwartał 2011.Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny 2011- 31 sierpnia 2011 r.Raport roczny i skonsolidowany raport roczny 2011 - 30 kwietnia 2012 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Edward Wojtysiak Wiceprezes Zarządu
2011-01-28 Andrzej Biały Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fq0mp

Podziel się opinią

Share
d4fq0mp
d4fq0mp