Trwa ładowanie...
d22ojhe
espi

ACTION S.A. - Umowa znacząca ? aneks do Umowy faktoringu (4/2013)

ACTION S.A. - Umowa znacząca ? aneks do Umowy faktoringu (4/2013)
Share
d22ojhe
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-25
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Umowa znacząca ? aneks do Umowy faktoringu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2012 z dnia 27 marca 2012 roku, Zarząd ACTION S.A. informuje, że w dniu wczorajszym tj. 24 stycznia 2013 roku, Spółka otrzymała od SEB Commercial Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aneks nr 4 do Umowy Faktoringu nr SEB/CF412/12 z dnia 6 lutego 2012 roku. Na podstawie aneksu nr 4 ulega wydłużeniu czas trwania Umowy Faktoringu do dnia 31 października 2013 roku. Pierwotny termin tej Umowy upływał z dniem 31 marca 2013 roku. Pozostałe warunki Umowy Faktoringu nie uległy zmianie. Umowa faktoringu została uznana za umowę znaczącą z uwagi na fakt, iż wysokość limitu faktoringowego przekracza wartość 10 % kapitałów własnych Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ACTION Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-248 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Kazimierza 46/54
(ulica) (numer)
022 3321601 022 3321610
(telefon) (fax)
inwestor@action.pl www.action.pl
(e-mail) (www)
5271107221 011909816
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2013-01-25 Andrzej Biały Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22ojhe

Podziel się opinią

Share
d22ojhe
d22ojhe