Trwa ładowanie...
d1nqbj6
d1nqbj6
espi

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Komunikat spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. ? wniosek do GPW w Warszawie S.A. o wznowi ...

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Komunikat spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. ? wniosek do GPW w Warszawie S.A. o wznowienie obrotu akcjami Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. oraz wniosek do KDPW S.A. o zawieszenie postępowania scalenia akcji. (18/2014)
Share
d1nqbj6

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AD.DRĄGOWSKI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Komunikat spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. ? wniosek do GPW w Warszawie S.A. o wznowienie obrotu akcjami Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. oraz wniosek do KDPW S.A. o zawieszenie postępowania scalenia akcji. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 08 lipca 2014 roku otrzymał informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A, iż zapisy § 2 ust. 2 Uchwały nr 15 ZWA Spółki z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji uniemożliwiają prawidłowe przeprowadzenie procesu scalenia akcji Spółki w KDPW S.A., dlatego koniecznością jest zmiana ww. Uchwały WZA Spółki w sposób umożliwiający Krajowemu Depozytowi pośrednictwo w pokrywaniu niedoborów scaleniowych na zasadach opisanych w § 195 i nast. Szczegółowych Zasad Działania KDPW. W związku z podjęciem przez Zarząd GPW w Warszawie SA w dniu 1 lipca 2014 roku Uchwały nr 749/2014 w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. oraz w związku z koniecznością dokonania niezbędnej korekty w treści podjętej w dniu 14 maja 2014 roku Uchwały nr 15 ZWZ Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. dotyczącej scalenia akcji, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wznowienie obrotu akcjami
Spółki oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o zawieszenie postępowania scalenia akcji. Po odbyciu przez Spółkę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wprowadzeniu korekty w treści ww. uchwały dotyczącej scalenia akcji Zarząd Spółki wznowi postępowanie scaleniowe. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AD.DRĄGOWSKI S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-924 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kopernika 36/40
(ulica) (numer)
(22) 827 90 83 (22) 827 99 50
(telefon) (fax)
ad@dragowski.pl www.dragowski.pl
(e-mail) (www)
526-030-09-48 012594154
(NIP) (REGON)
d1nqbj6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Lech Drągowski Prezes Zarządu
2014-07-09 Danuta Grelewicz-Pogórska Członek Zarządu
2014-07-09 Bogumiła Stańczak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nqbj6

Podziel się opinią

Share
d1nqbj6
d1nqbj6