Trwa ładowanie...
d3yrb65

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w "AD.DRĄGOWSKI" S.A....

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w "AD.DRĄGOWSKI" S.A. (6/2011)

Share
d3yrb65

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AD.DRĄGOWSKI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w "AD.DRĄGOWSKI" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 11 stycznia 2011 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści:"Temat: Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznejNa podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam o zmianie w ogólnej ilości głosów.1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału: rejestracja sądowa emisji akcji zwykłych serii E dopuszczonych o obrotu, postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 22.12.2010 roku, sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/037967/10/161). Sąd dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0.000.001 do numeru 6.000.000, wartości nominalnej 1 zł
każda akcja, po rejestracji wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 18.450.000 zł i dzieli się na 18.450.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja.2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: a/ 1.600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A1 i C, oraz 100.000 akcji zwykłych, co stanowiło 13,66% kapitału zakładowego Spółki, b/ 3.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, na ogólną liczbę głosów wynoszącą 22.000.000, co stanowiło 15,00% ogólnej liczby głosów.3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: a/ 1.600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A1 i C, oraz 140.025 akcji zwykłych, co stanowi 9,43% kapitału zakładowego Spółki, b/ 3.340.025 głosów na Walnym Zgromadzeniu, na ogólną liczbę głosów
wynoszącą 28.000.000, co stanowi 11,93% ogólnej liczby głosów.4. Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów: Informuję, że w okresie najbliższych 12 miesięcy nie planuję zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów. Podpis Łukasz Drągowski."Podstawa prawna:§ 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yrb65

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Bogumiła Stańczak Wiceprezes Zarządu
2011-01-11 Danuta Grelewicz-Pogórska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yrb65

Podziel się opinią

Share
d3yrb65
d3yrb65