Trwa ładowanie...
d3aj5y2
espi

ADFORM GROUP - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Adform Group S.A. (38/2014) - EBI

ADFORM GROUP - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Adform Group S.A. (38/2014)

Share
d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 38 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Rady Nadzorczej Adform Group S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Adform Group S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 4 grudnia 2014 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Adform Group S.A. pana Tomasza Bereźnickiego. Kadencja powołanego członka Rady Nadzorczej upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok. Pan Tomasz Bereźnicki jest Magistrem Inżynierem zarządzania i inżynierii produkcji. Karierę zawodową zaczynał od pracy w General Electric w sektorze Power Controls, pełniąc menadżerskie i kierownicze funkcje. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w projektowaniu procesów, badaniu i optymalizacji metod pracy oraz prowadzenia projektów doskonalenia dla międzynarodowych przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych z różnych branż: produkcji, logistyki, usług finansowych, ubezpieczeń, BPO. Zarządzał projektami między innymi dla takich przedsiębiorstw jak: Wamag, Willson&Brown, CAT, First Data, Capgemini, BZWBK, Raiffeisen Polbank, Deutshe Bank, LOT, Eurolot, Forte, P&G, Makarony, Netia, Phoenix Contact, DB
Schenker Rail. Wskazanie działalności wykonywanej przez pana Tomasza Bereźnickiego poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta ? wiceprezes zarządu Leanpassion Sp. z o.o. W okresie ostatnich trzech lat pan Tomasz Bereźnicki jest wiceprezesem Leanpassion Sp. z o.o. W okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.). Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie
komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Jednocześnie oświadczył, że spółka Leanpassion Sp. z o.o. w której pełni funkcję wiceprezesa zarządu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi usługi na rzecz podmiotów gospodarczych, które mogą być podmiotami konkurencyjnymi wobec Adrofm Group S.A. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.). Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Kuncewicz Prezes Zarzadu
Tomasz Teresak Wiceprezes Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

Podziel się opinią

Share
d3aj5y2
d3aj5y2