Trwa ładowanie...
d1d3mvj
espi

ADFORM GROUP - Przerwa w obradach NWZA Adform Group S.A. oraz treść podjętych uchwał. (34/2014) - EBI

ADFORM GROUP - Przerwa w obradach NWZA Adform Group S.A. oraz treść podjętych uchwał. (34/2014)
Share
d1d3mvj
NEW CONNECT
Raport EBI nr 34 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-07
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Przerwa w obradach NWZA Adform Group S.A. oraz treść podjętych uchwał.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Adform Group S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 7 listopada 2014 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Zgodnie z Uchwałą nr 7 z dnia 7 listopada 2014 roku wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nastąpi w dniu 4 grudnia 2014 roku o godzinie 12.00 w tym samym miejscu. Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku. Podstawa prawna: §4 ust. 2 punkt 6 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki
Plik Opis
TrescuchwalNWZAADFORM07.11.2014-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Kuncewicz Prezes Zarządu
Tomasz Teresak Wiceprezes Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d3mvj

Podziel się opinią

Share
d1d3mvj
d1d3mvj