Trwa ładowanie...
d1hor3a
espi

ADMIRAL BOATS S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania (7/13)

ADMIRAL BOATS S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania (7/13)
Share
d1hor3a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 13 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ADMIRAL BOATS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Admiral Boats S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 5 wrzesnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od EEA Capital Group S.a.r.l. o zwiększeniu stanu posiadania powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. W zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, EEA Capital Group S.a.r.l. poinformowała, iż w wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki posiada 6.400.000 sztuk akcji, stanowiących 10,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 10,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, EEA Capital Group S.a.r.l. nie posiadała akcji Emitenta. EEA Capital Group S.a.r.l. nie planuje w przeciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększenia ani zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ADMIRAL BOATS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ADMIRAL BOATS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
84-207 Bojan
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wybickiego 50
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
588-236-61-82
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Andrzej Bartoszewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hor3a

Podziel się opinią

Share
d1hor3a
d1hor3a