Trwa ładowanie...
d3932j9
d3932j9
espi

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI - Pozytywna ocena wniosku Emitenta o dofinansowanie w ramach Projektu S ... - EBI

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI - Pozytywna ocena wniosku Emitenta o dofinansowanie w ramach Projektu Systemowego PARP (25/2014)
Share
d3932j9

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 25 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pozytywna ocena wniosku Emitenta o dofinansowanie w ramach Projektu Systemowego PARP | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 7 listopada 2014 r. Emitent powziął informację o wpisaniu na wstępną listę projektów rekomendowanych do dofinansowania wniosku pn. ?Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP? ? II edycja, złożonego w ramach Projektu Systemowego PARP Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne, Działanie 2.2.1. POKL: ?Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.? Wstępna lista projektów rekomendowanych do dofinansowania znajduje się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - http://pokl.parp.gov.pl/files/74/150/224/741/782/21357.pdf Obecnie oczekujemy na pisemną informację od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która będzie zawierać wytyczne dotyczące przygotowania dokumentów związanych z podpisaniem umowy o dofinansowanie. Zarząd Spółki
wskazuje, iż przewidywana wartość projektu wynosi 630 000,00 zł (sześćset trzydzieści tysięcy złotych) i w całości przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem przez Emitenta usług doradczych w zakresie pozyskiwania finansowania zwrotnego dla firm. Usługi doradcze świadczone będą do 31 lipca 2015r. Przedmiotem projektu jest wzmocnienie potencjału gospodarczego min. 35 mikro i małych przedsiębiorstw z woj. dolnośląskiego poprzez zapewnienie im usług doradczo-szkoleniowych połączonych z finansowaniem zwrotnym zgodnych ze standardem świadczenia usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP oraz zwiększenie dostępności dla MŚP z woj. Dolnośląskiego do usług szkoleniowo-doradczych poprzez kampanie informacyjno-promocyjne. Bardzo ważną informacją dla akcjonariuszy może mieć fakt, że projekt ten całkowicie pokrywa się z przedmiotem głównej działalności firmy - czyli pozyskiwania finansowania zewnętrznego na rozwój firm. Ostateczną informację o
zawarciu umowy o dofinansowanie Emitent przekaże w osobnym raporcie bieżącym EBI. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji z uwagi na jej istotny pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki oraz na perspektywy rozwoju Emitenta. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Katarzyna Sapa Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3932j9

Podziel się opinią

Share
d3932j9
d3932j9