Trwa ładowanie...
dv91kyn
dv91kyn
espi

AGROMA S.A. - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (13/2013)

AGROMA S.A. - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (13/2013)
Share
dv91kyn
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-16
Skrócona nazwa emitenta
AGROMA S.A.
Temat
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2013 Zarząd Spółki Agroma S.A. informuje o odwołaniu zwołanego na dzień 16.09.2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przyczyną odwołania Walnego Zgromadzenia Spółki jest niezamierzony błąd formalny polegający na braku rejestracji wydarzenia w serwisie do obsługi walnych zgromadzeń prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zarząd Spółki ponownie zwoła Walne Zgromadzenie, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AGROMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AGROMA S.A. Handel detaliczny (had)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piękna 68
(ulica) (numer)
(22) 758 78 95 (22) 728 41 16
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Piotr Staszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv91kyn

Podziel się opinią

Share
dv91kyn
dv91kyn