Trwa ładowanie...
d2emy1g
d2emy1g

Akcjonariusze Hutmena zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji

Warszawa, 03.11.2014 (ISBnews) - W związku z żądaniem akcjonariuszy tj.: Impexmetalu oraz Impex-Invest, akcjonariusze Hutmena zdecydowali o zniesieniu dematerializacji wszystkich 25,596  mln akcji Hutmena o wartości nominalnej 10 zł każda, podała spółka.
Share
d2emy1g

Akcjonariusze postanowili także "powierzyć wykonanie niniejszej uchwały zarządowi spółki, który wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji)", podano w uchwałach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

"Ponadto [NWZ] upoważnia zarząd spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i wycofania akcji na okaziciela [?] z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy dalej.

Na początku października Impexmetal oraz Impex-Invest, akcjonariusze Hutmenu, kontrolujący łącznie 65,23% ogólnej liczby głosów spółki, zażądali zwołania walnego zgromadzenia, które zdecyduje m.in. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen oraz wycofania ich z obrotu na GPW.

d2emy1g

Pod koniec września Boryszew oraz jego spółki zależne SPV Boryszew 3, Impex-Invest i Impexmetal ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 8.869.415 akcji spółki Hutmen, co razem z akcjami już posiadanymi przez podmioty zależne i dominujące wobec Boryszewa, spowoduje osiągnięcie poziomu 100% głosów na walnym zgromadzeniu Hutmena. Cena nabycia akcji w wezwaniu ustalona została na 4,90 za akcję.

Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM Silesia.

(ISBnews)

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g