Trwa ładowanie...
d3gvlbq

Akcjonariusze ZM Ropczyce zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze ZM Ropczyce zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 6,99 mln zł na dywidendę za 2016 r., co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Share
d3gvlbq

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 12 kwietnia 2017 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.
- kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 6 987 488,00 zł;
- wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1 zł;
- dywidendą objętych jest 6 987 488 sztuk akcji;
- dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 20 kwietnia 2017 r.;
- dzień wypłaty dywidendy ustalono na 25 kwietnia 2017 r." - czytamy w komunikacie.

W 2016 r. zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 4,12 mln zł na dywidendę za 2015 r., co oznaczało wypłatę w wysokości 0,9 zł na akcję.

ZM Ropczyce odnotowały 25,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 13,15 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 13,45 mln zł wobec 11,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)

d3gvlbq

Podziel się opinią

Share
d3gvlbq
d3gvlbq