Trwa ładowanie...
d3irv0s
espi

ALCHEMIA - Zakończenie sporu zbiorowego (95/2013)

ALCHEMIA - Zakończenie sporu zbiorowego (95/2013)
Share
d3irv0s
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 95 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-26
Skrócona nazwa emitenta
ALCHEMIA
Temat
Zakończenie sporu zbiorowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Alchemia S.A., zwanej dalej Emitentem informuje o zakończeniu sporu zbiorowego istniejącego od dnia 1 lipca 2013 r., o którym Emitent informował w komunikacie bieżącym nr 42/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. Spór został zakończony w dniu 26 września 2013 r. wskutek złożenia przez organizację związkową oświadczenia o wycofaniu wszystkich żądań w przedmiotowym sporze. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALCHEMIA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALCHEMIA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul Łucka 7/9
(ulica) (numer)
(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55
(telefon) (fax)
biuro@alchemiasa.pl www.alchemiasa.pl
(e-mail) (www)
747-000-60-96 530544669
(NIP) (REGON)
d3irv0s

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Rafał Regulski Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. Finansowych
2013-09-26 Małgorzata Sochocka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3irv0s

Podziel się opinią

Share
d3irv0s
d3irv0s