Trwa ładowanie...
d2ohoo4

ALDA S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o ...

ALDA S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (1/2013)

Share
d2ohoo4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-28
Skrócona nazwa emitenta
ALDA S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ALDA S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 28 stycznia 2013 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Spółki, Pana Marka Fryc informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji na papierach wartościowych Spółki zawartych przez tą osobę. Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
INFORMACJA DO KNF.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ohoo4

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 MAREK FRYC PREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ohoo4

Podziel się opinią

Share
d2ohoo4
d2ohoo4