Trwa ładowanie...
d29ocmb

Alior Bank ogłosił wezwanie na sprzedaż akcji BPH

Alior Bank ogłosił wezwanie na sprzedaż 66 proc. akcji banku BPH po 31,18 zł za akcję - poinformowała w poniedziałek w komunikacie agencja obsługująca Alior Bank. Zapisy będą przyjmowane od 1 sierpnia br. do 16 sierpnia.

Share
d29ocmb

Wskazano, że ogłoszone wezwanie jest jednym z elementów transakcji dotyczącej nabycia podstawowej działalności Banku BPH, dzięki której Alior Bank awansuje na dziewiątą pozycję największych banków w Polsce.

"Alior Bank ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 50 mln 600 tys. 821 akcji Banku BPH, które stanowią 66 proc. wszystkich akcji i uprawniają do 66 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH. Minimalny próg dojścia wezwania do skutku został określony na 39 mln 288 tys. 5 akcji, tj. 51,24 proc. ogólnej liczby akcji i głosów" - napisano.

Cena płacona przez Alior Bank w wezwaniu za każdą akcję Banku BPH wynosi 31,18 zł, co odpowiada średniemu kursowi akcji Banku BPH na GPW z ostatnich sześciu miesięcy. "W wezwaniu pośredniczy Biuro Maklerskie Alior Banku. Akcjonariusze Banku BPH mogą składać zapisy na sprzedaż akcji od 1 do 16 sierpnia br. w 45 placówkach BM Alior Banku lub korespondencyjnie" - dodano.

W komunikacie wyjaśniono, że wezwanie na akcje banku BPH jest elementem transakcji zmierzającej do nabycia przez Alior Bank podstawowej działalności BPH (bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI)
, co wynika z umowy sprzedaży akcji i podziału zawartej 31 marca br. przez Alior Bank ze spółkami z Grupy GE.

d29ocmb

Jak wynika z komunikatu Grupa GE, która a posiada obecnie 87,23 proc. udział w banku BPH, zobowiązała się, pod warunkiem spełnienia się określonych warunków zawieszających, sprzedać w wezwaniu określoną liczbę akcji za łączną cenę 1 mld 225 mln zł, przy czym - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Alior Bankiem a Grupą GE - łączna cena może jeszcze podlegać korektom.

"Ostateczna liczba akcji nabywanych przez Alior Bank od Grupy GE zostanie ustalona poprzez podzielenie łącznej ceny (po ewentualnych korektach) przez cenę za jedną akcję, tj. 31,18 zł. Przykładowo, gdyby ostateczna łączna cena wynosiła właśnie 1 mld 225 mln zł, Alior Bank nabyłby od Grupy GE 39 mln 288 tys. 5 akcji Banku BPH, stanowiących 51,24 proc. ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH" - wytłumaczono.

Zapewniono, że bez względu na wspomniane ewentualne korekty, cena za jedną akcję w wezwaniu dla Grupy GE nie będzie wyższa niż cena za jedną akcję dla pozostałych akcjonariuszy Banku BPH.

W komunikacie zastrzeżono, że wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania przez Alior Bank stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Oczekuje się, że warunek ten zostanie spełniony przed zakończeniem przyjmowania zapisów w wezwaniu. 23 czerwca br. zgodę na nabycie przez Alior Bank akcji BPH wydał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

d29ocmb

Dodano, że jeżeli po zakończeniu wezwania Alior Bank oraz Grupa GE będą posiadały łącznie co najmniej 90 proc. akcji Banku BPH, Alior Bank zakłada przeprowadzenie przymusowego wykupu (ang. squeeze-out) mniejszościowych akcjonariuszy Banku BPH. W następnym kroku przeprowadzony zostanie podział Banku BPH, w ramach którego jego podstawowa działalność zostanie włączona do Alior Banku, a część hipoteczna pozostanie w Banku BPH. "Po podziale, Grupa GE będzie jedynym właścicielem Banku BPH" - podkreślono.

Zgodnie z komunikatem transakcja wpisuje się w strategię rozwoju Alior Banku, która przewiduje wzrost w oparciu o rozwój organiczny i akwizycje, w połączeniu z osiąganiem wysokiego poziomu zwrotu z kapitału.

"Sfinalizowanie transakcji planowane jest na IV kwartał 2016 r. (...) Transakcja przybliży Alior Bank do realizacji strategicznego celu dołączenia do grona 5-6 największych banków w Polsce w ciągu kolejnych kilku lat" - podkreślono.

25,19 proc. akcji Alior Banku należy do PZU. Ubezpieczyciel od ubiegłego roku jest największym inwestorem instytucjonalnym w tym banku. Na zamknięciu giełdy w poniedziałek akcje BPH kosztowały 30,99 zł.

d29ocmb

Podziel się opinią

Share
d29ocmb
d29ocmb