Trwa ładowanie...
d3pkx27

ALIOR BANK S.A. - Uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego oraz jednostkowego raportu roczn...

ALIOR BANK S.A. - Uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2013 (20/2014)

Share
d3pkx27
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-17
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 06 marca 2014 r. Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank") informuje o uzupełnieniu w przedmiotowym zakresie treści Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2013 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2013 r. zawierający przedmiotowe uzupełnienia opublikowany zostanie w dniu dzisiejszym, tj. 17 marca 2014, po zakończeniu sesji giełdowej. Szczegółowy zakres uzupełnień stanowi załącznik do niniejszego raportu. Pozostałe części ww. raportów nie podlegają zmianie. Podstawa prawna: § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Zalacznikdoraportubiezacego20_2014.pdf Załacznik do raportu bieżącego 20/2014
AttachmenttoCurrent_report 20_2014.pdf Attachment to current report 20/2014

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Supplement to 2013 annual consolidated and separate annual reportsWith reference to current report no. 18/2014 of 6 March 2014, the Management Board of Alior Bank S.A. („the Bank”) hereby informs of the supplement to contents of the Management Board Report of the Alior Bank S.A. Group for 2013 and Management Board Report of Alior Bank S.A. for 2013.Separate and consolidated annual reports for 2013 comprising the supplement will be published today (March 17th 2014) after WSE session closing.Detailed scope of supplements is presented in an attachment to this report.No other parts of both annual reports for 2013 will be corrected.Legal basis for submitting the report: §6 (4) of the Decree of the Minister of Finance on current and periodic information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pkx27

| | | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALIOR BANK S.A. | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-232 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łopuszańska | | 38D | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 555 22 22 | | 22 555 23 23 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@alior.pl | | www.aliorbank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 107-001-07-31 | | 141387142 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Piotr Bystrzanowski Dyrektor BRI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pkx27

Podziel się opinią

Share
d3pkx27
d3pkx27