Trwa ładowanie...
d1ockdd
espi

ALTERCO - Informacja o uprawomocnieniu postanowieniu Sądu w przedmiocie umorzenia postępowania up...

ALTERCO - Informacja o uprawomocnieniu postanowieniu Sądu w przedmiocie umorzenia postępowania upadłościowego Spółki (11/2013)

Share
d1ockdd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-22
Skrócona nazwa emitenta
ALTERCO
Temat
Informacja o uprawomocnieniu postanowieniu Sądu w przedmiocie umorzenia postępowania upadłościowego Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alterco S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 22 lutego 2013 r., otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych (sygn. akt: X GUp 120/12) z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie umorzenia postępowania upadłościowego Alterco S.A., które w dniu 22 lutego 2013 roku zostało opatrzone klauzulą prawomocności. O postanowieniu Sądu ? Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 w powiązaniu z § 30 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ockdd

| | | ALTERCO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALTERCO | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rondo ONZ | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-697-65-90 | | 22-697-65-91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | alterco@alterco.eu | | www.alterco.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 815-00-02-909 | | 690026663 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-22 Zbigniew Zuzelski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ockdd

Podziel się opinią

Share
d1ockdd
d1ockdd