Trwa ładowanie...
d1hntnf
d1hntnf
espi

AMBRA - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajny ...

AMBRA - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 10 października 2014r. (9/2014)
Share
d1hntnf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-10
Skrócona nazwa emitenta
AMBRA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 10 października 2014r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Ambra S.A. (?Spółka?) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu 10 października 2014 roku (?Zgromadzenie?) obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 77,23 % kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% ogólnej liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu byli: 1) Sektkellerei Schloss Wachenheim Aktiengesellschaft posiadający 15.406.644 akcji Spółki uprawniających do 15.406.644 głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 79,14 % głosów obecnych na Zgromadzeniu i co stanowi 61,12% ogólnej liczby głosów, oraz 2) AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK posiadający 2.510.000 akcji Spółki uprawniających do 2.510.000 głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 12,89 % głosów obecnych na Zgromadzeniu i co stanowi 9,96 % ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AMBRA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
AMBRA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 336 336
(ulica) (numer)
022 5663300 022 5663303
(telefon) (fax)
warszawa@ambra.com.pl www.ambra.com.pl
(e-mail) (www)
9180000755 006054698
(NIP) (REGON)
d1hntnf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Robert Ogór Prezes Zarządu
2014-10-10 Piotr Kaźmierczak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hntnf

Podziel się opinią

Share
d1hntnf
d1hntnf