Trwa ładowanie...
d3ubvnd

AMREST - RB 1/2012 Uzupełnienie Raportu Bieżącego nr 52/2011 (1/2012)

AMREST - RB 1/2012 Uzupełnienie Raportu Bieżącego nr 52/2011 (1/2012)

Share
d3ubvnd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AMREST | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 1/2012 Uzupełnienie Raportu Bieżącego nr 52/2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | RB 1/2012 Uzupełnienie Raportu Bieżącego nr 52/2011 Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest", "Emitent") w ramach uzupełnienia Raportu Bieżącego 52/2011 przekazuje dodatkowe informacje dotyczące powołanej osoby zarządzającej, Pana Wojciecha Mroczyńskiego. Pan Wojciech Gerard Mroczyński, powołany na stanowisko Członka Zarządu AmRest od dnia 1 marca 2012, pełnił funkcję Członka Zarządu Emitenta od 23 czerwca 2008 r. do 28 lutego 2011. Jak poinformowano w RB 9/2011, z dniem 28 lutego 2011, Pan Wojciech Mroczyński zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Zarządu AmRest w związku z rocznym urlopem ("sabbatical"). Pan Wojciech Mroczyński posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Handel Zagraniczny. Pan Wojciech Mroczyński posiada tytuł International MBA, przyznany przez Central Connecticut State University, jest również absolwentem Harvard Business School w Bostonie. Pan Wojciech Mroczyński posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. W latach 1998-2005 pełnił
funkcje zarządcze w Mondi Packaging Paper Świecie S.A., spółce z branży papierniczej notowanej na GPW. W latach 2003-2005 pełnił dodatkowo w wyżej wymienionej spółce, funkcję Dyrektora Finansowego. Pan Mroczyński rozpoczął pracę w AmRest w 2005 roku. W latach 2005-2011 był Dyrektorem Finansowym (Chief Financial Officer), Dyrektorem do spraw Operacyjnych (Chief Operating Officer) oraz Dyrektorem do spraw personalnych (Chief People Officer) Emitenta. Pan Mroczyński poinformował, że nie prowadzi działalności w jego ocenie konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w ramach przedsiębiorstwa oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do AmRest jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Wojciech Mroczyński nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Podstawa prawna: Art. 56. 1. 2. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca
2005 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | RB 1/2012 Supplement to the Regulatory Announcement 52/2011;The Management Board of AmRest Holdings (“AmRest”, “Issuer”) provides additional information regarding newly appointed Management Board Member Mr. Wojciech Mroczyński.;Mr. Wojciech Gerard Mroczyński who is appointed Member of the Board of AmRest from 1st March 2012, was a Member of the Board of the Issuer from 23rd June 2008 to 28th February 2011. As mentioned in the RB 9 / 2011, on 28th February 2011, Mr. Wojciech Mroczyński resigned from being a Member of the Board of AmRest due to the annual leave ("sabbatical").;Mr. Wojciech Mroczyński has a degree in economics. He graduated from the University of Gdansk, holding a degree in Foreign Trade. Mr. Wojciech Mroczyński also holds International MBA charter, granted by the Central Connecticut State University. He is also a graduate of Harvard Business School in Boston.;In 1998-2005 Mr. Wojciech Mroczyński held management positions at Mondi Packaging Paper Worldwide SA, a company listed on the WSE.
In 2003-2005 he was a Chief Financial Officer at Mondi.;Mr. Mroczyński has been working for AmRest since 2005. In the 2005-2011 he was Chief Financial Officer, Chief Operating Officer and Chief People Officer at AmRest.;Mr. Wojciech Mroczyński informed that he is not conducting other activities which are competitive in relation to the issuer, and is not engaged in a competitive company or partnership, as a partner in a civil-law or general partnership or as a member of a governing body of an incorporated company or any other competitive legal person. Mr. Wojciech Mroczyński is not entered in the insolvent debtors register maintained pursuant to the National Court Register Act.;Legal act:;Art. 56 Sec. 1.2. Act on public offering and conditions of introducing financial instruments to the organized trading system and on public companies dated July 29th 2005 | |

d3ubvnd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | AmRest Holdings SE | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 3239300 | | 071 3239310 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 809577914 | | 020891041 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Piotr Boliński Członek Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ubvnd

Podziel się opinią

Share
d3ubvnd
d3ubvnd