Trwa ładowanie...
d3bp3bo

AMREST - RB 12/2014 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich...

AMREST - RB 12/2014 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (12/2014)

Share
d3bp3bo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-21
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
RB 12/2014 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 7/2014 z dnia 18.03.2014 r., RB 8/2014 z dnia 19.03.2014 r., RB 9/2014 z dnia 20.03.2014 r. oraz RB 11/2014 z dnia 21.03.2014 r., AmRest Holdings SE ("AmRest", "Spółka") informuje o zawarciu w dniu 21 marca 2014 r. transakcji zbycia akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 21 marca 2014 r. Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji: 1) Cena zbytych akcji: - 70,00 PLN - 680 akcji, - 78,00 PLN - 200 akcji, 2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01, 3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0041% kapitału zakładowego Spółki, czyli 880 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiada 2871 akcji, czyli 2871 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0135% ogólnej liczby głosów w Spółce.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | RB 12/2014 Sale of AmRest shares related to the exercise of stock options plan; In regards to RB 7/2014 dated 18.03.2014, RB 8/2014 dated 19.03.2014, RB 9/2014 dated 20.03.2014 and RB 11/2014 dated 21.03.2014, AmRest Holdings SE (?AmRest", ?the Company") informs that on March 21st, 2014 the Company sold 880 Company?s shares to entitled participants of the incentive management stock options plan. The settlement date of the transaction was March 21st, 2014.;The detailed information regarding the transaction:; 1) The price of sold shares: - PLN 70.00 - 680 shares,; - PLN 78.00 - 200 shares,; 2) The nominal value: EUR 0.01 for each share,; 3) The total number of shares sold by AmRest represents 0.0041% of the Company?s registered capital being 880 votes on the AGM of AmRest,; 4) After the transactions AmRest owns 2871 of its own shares, 2871 votes on the AGM of AmRest, being 0.0135% in the total number of votes.; Legal act: Art. 56 Sec. 1 Point 2 of Act on public offering, conditions governing the
introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | |

d3bp3bo

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | AmRest Holdings SE | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Mark Chandler Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bp3bo

Podziel się opinią

Share
d3bp3bo
d3bp3bo