Trwa ładowanie...
dl943hf

AMREST - RB 51/2012 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers...

AMREST - RB 51/2012 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich (51/2012)

Share
dl943hf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-21
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
RB 51/2012 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest", "Spółka") informuje o zawarciu w dniu 20 listopada 2012 r. transakcji nabycia 1000 szt. akcji własnych, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie ww. transakcji nastąpi w dniu 23 listopada 2012 r. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2011 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego. Szczegółowe informacje dot. skupionych akcji: 1) Średnia cena nabycia akcji PLN 87,34 2) Wartość nominalna każdej akcji to EUR 0,01 3) Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0047% kapitału zakładowego Spółki czyli 1000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 4) AmRest jest w posiadaniu łącznie 5496 akcji czyli 5496 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0259% ogólnej liczby głosów w Spółce.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | RB 51/2012 Purchase of shares for the purposes related to the exercise of stock options plan:The Management of AmRest Holdings SE (?AmRest", ?the Company") informs that on November 20th, 2012 the Company purchased 1000 own shares in order to sell them to entitled participants of the incentive management stock options plan. The settlement date is November 23rd, 2012.;The Company started the buyback based on Resolution No. 16 of the Annual General Meeting of AmRest of 10th June 2011 on the authorization of Company?s Management Board to acquire Company?s own shares and the establishment of a reserve capital for the acquisition of own shares.;The detailed information regarding the transaction:;1) The average price PLN 87.34,;2) The nominal value EUR 0.01 for each share,;3) The acquired shares amount for 0.0047% of the Company?s registered capital being 1000 votes on the AGM of AmRest,;4) AmRest owns 5496 of its own shares in total, 5496 votes on the AGM of AmRest being 0.0259% in the total number of
votes.;Legal act: Art. 56 Sec. 1 Point 2 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | |

dl943hf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | AmRest Holdings SE | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Mark Chandler Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dl943hf

Podziel się opinią

Share
dl943hf
dl943hf