Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20
Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
Źródło: Thinkstockphotos
davj8us

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie godzinowym H1: na poniedziałkowej sesji indeks dotarł do 2430 pkt., gdzie pojawił się lokalny opór sygnalizowany przez dynamiczny cień na jednej ze świec kończących pierwsze rozdanie tygodnia. We wtorek opór znalazł potwierdzenie i wszystkie godziny były właściwie sennym dryfem pod lokalną barierą. Niemniej, samo otwarcie luką i kilka prób pokonania oporu są faktami, a przesunięcie gry nad 2420 pkt., to pozytywy wczorajszego rozdania. Samo zamknięcie punkt, powyżej oporu, warto potraktować z dystansem i poczekać na finał zablokowania wykresu pomiędzy 2430-2 pkt. a wsparciem na 2420 pkt. Wybicie górą skieruje uwagę na opory w rejonie 2452 pkt.

Wskaźnikowo rynek również wygląda konsolidacyjnie. CCI na poziomie 96 pkt. domaga się schłodzenia, a RSI na poziomie 63 pkt. nie wskazuje, by indeks miał przed sobą prostą ścieżkę na północ. Jednak Parabolic SAR pozostał wskazaniami w obozie byków, a sam wykres wyszedł nad zestaw średnich Guppy’ego. W sumie sygnałów sprzedaży nie ma i pozostaje czekanie na wybicie z konsolidacji pod 2430-2 pkt.

davj8us

W układzie dziennym: wtorkowa sesja prezentuje się bardziej optymistycznie. Biały korpus świecy zakrywa górny cień poprzedniego rozdania i trzeba spoglądać na linię jesiennego trendu spadkowego. Jednak ten optymistyczny obraz trzeba konfrontować z układem godzinowym, który wskazuje, iż wtorek był jednak konsolidacją w okolicach poniedziałkowego szczytu. Lepiej prezentują się wskaźniki. CCI ma umiarkowane wartości, a RSI jest na neutralnym poziomie 50 pkt. Zbieg średnich Guppy’ego nie daje przewagi stronom rynku i wzmacnia szerszy układ, jakim jest zamknięcie indeksu w półrocznym trójkącie. Warto odnotować słabnącą przewagę strony podażowej na DI/ADX, gdzie w bliskim terminie może dojść do odwrócenia układu sił na wzrostowy i coś, co część rynku postrzega w kategoriach korekty wcześniejszej przeceny, nabierze obrazu pozwalającego spoglądać na listopadowe szczyty.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

davj8us

Kontrakty terminowe FPL20

Pozycja krótkoterminowa: długa, jeśli kurs FPL20 powyżej 2415 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: długa (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie godzinowym (H1): po emocjach sesji poniedziałkowej, rozdanie wtorkowe było zwyczajnie senne. Wprawdzie skalpujący pomiędzy punktami zwrotnymi Camarilla (H3 i L3) mogli próbować gry po krótkiej stronie, gdy kurs wracał pod H3, ale przy wczorajszej zmienności i rozpiętości efekty tego były skromne. Rynek był tak płaski, iż nawet nie wyrzucił z pozycji krótkich na stopach stawianych w okolicach H4. Lokalny trend boczny widać również na średnich Guppy’ego, których wolniejsze zadziałały, jak opór. Naprawdę zadanie byków było jednak trudne. Wysoko położone, RSI, CCI i opór na EMA-233 wspierały – i ciągle wspierają – kontry podaży. W sumie niedźwiedzie nie ugrały wiele, ale wymienione wcześniej bariery i przejście Parabolic SAR na stronę sprzedających ostrzegają, iż rynek jest w konsolidacji po wcześniejszym ruchu i trzeba czekać na wybicie, by ponownie ocenić układ sił po dwóch mocnych uderzeniach popytu z końcówek poprzednich sesji.
W układzie dziennym: kontrakt na WIG20 modelowo potwierdza konsolidację z układu godzinowego. Świeca o drobnym korpusie i dwóch cieniach sygnalizuje równowagę po dwóch dniach wzrostów. Układ DI/ADX wzmocnił wcześniejsze wskazania, iż żadna ze stron rynku nie ma średniookresowej przewagi, i dobrze uzupełnił wczorajsze rozdanie. Nie ma zmiany w konfrontacji kursu ze średnimi Guppy’ego, które już po sesji poniedziałkowej sygnalizowały, iż na obecnych poziomach najbliżej rynkowi do równowagi. Popularne wskaźniki, jak RSI czy Stochastic, nie przeczą wyrównaniu sił w średniej perspektywie. Zamknięcie dnia na poziomie z poprzedniej sesji oznacza, iż wcześniej obrane strategie pozostają w mocy.

W strategii krótkoterminowej pozycja długa ze stopem 2392 pkt.

davj8us

W strategii średnioterminowej pozycja długa ze stopem 2380 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

davj8us

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34087/20141119_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

davj8us

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

davj8us

Podziel się opinią

Share
davj8us
davj8us