Trwa ładowanie...
d34i5qe

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20
Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
Źródło: Thinkstockphotos
d34i5qe

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: podczas ostatnich trzech godzin handlu WIG20 zyskał tyle, ile wcześniej stracił podczas 34 godzin sesyjnych notowań tj. niespełna 35 punktów. Zmiana ta zelektryzowała obydwie strony transakcji i każdy musi teraz na nowo przemodelować ultra-krótkoterminowe podejścia. Piątkowe podbicia WIG20 świadczą o dynamicznie wyprowadzonej kontrze przez byki i ruch ten przesunął sporą część podaży prawdopodobnie poza opory 2437 - 2445 punktów, więc zwyżka może postępować, jeśli zostanie zachowane wsparcie 2386 pkt.

WIG20 wykorzystał strefę wsparcia 2403 – 2398 punktów jako rejon odniesienia i zwrotu w strategiach 2B. Polegają one przede wszystkim na podwójnej negacji, która często rodzi mocne impulsy. I tak było i tym razem. Najpierw przełamane zostało wskazane wsparcie, następnie przez kilka godzin pograło rolę oporu i pivotu a następnie popyt dynamicznie wyprowadził indeks ponad tą strefę i aktywował spotęgowaną siłę fali wzrostowej. Zostało zanegowane w ten sposób poprzednie zanegowanie wsparcia, więc rejon ten odżył pro-popytowo i byki dostał dynamiczny przepływ.

d34i5qe

W układzie dziennym: piątkowa sesja na GPW przyniosła 1,05% podbicie WIG20 a w trakcie dnia podaż została zmiażdżona czy zaskoczona przez tempo prowadzenia zakupów. Układ D1 w ujęciu wstęg modelu Guppy’ego podtrzymuje korektę w dół, ale teraz mamy do czynienia z korektą w korekcie, co nakazuje spoglądać na układ W1.

W układzie tygodniowym: w ujęciu długofalowych zmian po minionym tygodniu pozostał tylko dolny cień, zacierający spadki, jakie wystąpiły w międzyczasie. Niestety dla długich pozycji tydzień do tygodnia poziom z zamknięcia jest na 0%. Potrzeba zatem zachowania wsparcia 2417 – 2403 – 2386 pkt., aby byki zaczęły grać pod test wrześniowych rekordów cenowych.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

d34i5qe

Kontrakty terminowe FPL20

Pozycja krótkoterminowa: długa, jeśli kurs FPL20 powyżej 2388 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: długa, jeśli kurs ponad 2406 (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: kurs FPL20 podczas piątkowych notowań ponownie udowodnił lukratywność czy wyższość pivotów Camarilla nad innymi, niektórymi narzędziami analizy technicznej. Otóż miniona sesja została w ujęciu „intra” rozegrana perfekcyjnie pod ww. technikę. Kurs po rozpoczęciu sesji wybrał kierunek spadkowy zgodnie z wcześniej prowadzonym handlem w stylu coraz to nowszych minimów i coraz to nowszych oscylacyjnie maksimów. W związku z tym FPL20 zaczęły zniżkować i przetestowały między 11:45 – 13:45 CET poziom S1 Camarilla 2390 punktów. Kolejna godzina dała potwierdzenie, że mamy nowy dołek, zatrzymaną falę spadkową i opcję podbicia. Według standardowego zakresu podbicie mogło wyprowadzić kurs nawet do R3 Camarilla 2424 pkt. I tak też się stało.

Kurs genialnie wystartował z ubitego, potwierdzonego dołka 2388 – 2390 pkt. i dotarł do ww. pivotu, gdzie zakończył najważniejszą sesję tygodnia w rejonie maksymalnym. Zbudowało to dla H1 super impuls wstępującej hossy, gdyż mamy dzienną świecę Marubozu zamknięcia i pozwala ona na dalszy wzrost. Pamiętajmy jednak, że jej zanegowanie wiąże się ze sporym ryzykiem zanegowania układu kupna 2B, jaki opisano przy WIG20. To z kolei powiedziałoby graczom, że w miniony piątek mieliśmy pułapkę rynku byka i teraz spadki mogą być potężniejsze niż ostatnie zmiany z rejonu 2483 pkt. do 2388 pkt.
W ujęciu H1 mamy trend spadkowy wg DMI /ADX, przy pozytywnej dywergencji na CCI, co nie działa na kurs. Można zatem stwierdzić, że na FPL20 panuje zapętlająca się słabość a rzucanie kursu na coraz to niższe cenowo poziomy jest wynikiem negatywnych zależności. Ciekawym elementem, pro-popytowym, byłoby wyjście kursu ponad 2418 – 2421 punktów, gdyż to zanegowałoby wstępnie ww. słabość.

d34i5qe

W układzie dziennym: w D1 futures na WIG20 nadal posiadają sygnał trendu spadkowego wg DMI / ADX, ale piątkowa świeca Marubozu zamknięcia pozwala z nadzieją zerkać na równie silny sygnał zwrotny wg CCI. Linia wskaźnika Lamberta zawróciła spod -100 punktów, więc mamy bardzo istotny statystycznie zwrot cenowy na CCI, ale przede wszystkim potwierdzony na FPL20.

W układzie tygodniowym: długofalowo mamy obronę ze strony obozu popytowego, przed wyjściem kursu FPL20 poniżej najwolniejszych średnich rainbow MMA, przy zachowanej sprzedaży na DMI/ADX. Linia CCI w W1 dryfuje w rejonie -43 punktów, więc wiemy, że wyższy czasowo interwał nie wszedł jeszcze w fazę decydującej rozgrywki.

W strategii krótkoterminowej pozycja długa ze stopem 2380 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja krótka ze stopem 2443 pkt.

d34i5qe

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

d34i5qe

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34063/20141114_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d34i5qe

Podziel się opinią

Share
d34i5qe
d34i5qe