Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20
Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
Źródło: Thinkstockphotos
ds5lmlm

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend wzrostowy
W układzie H1: podczas ostatnich 30 godzin handlu WIG20 stracił w ujęciu liniowym niespełna 70 punktów i zmiana ta doprowadziła w układzie godzinowym do zejścia żółtej i niebieskiej wstęgi średnich kroczących poniżej najwolniejszych r-MMA. Do tego cała zielona wstęga przecięła w dół EMA-200, co potwierdziło zniżkowe nastawienia w modelu Guppy’ego.

Takie pochodne ostatnich rozdań na WIG20 świadczą o spadkowym poruszaniu się indeksu a nawet o pewnych zależnościach rynku niedźwiedzia, co wymaga jednak kilku potwierdzeń. Przede wszystkim, aby doszło do silnego tąpnięcia WIG20 musiałby nie wyjść ponad opory 2476 – 2507 punktów, aby w międzyczasie przełamać ważną strefę wsparcia 2403 – 2398 punktów. Wówczas połamanie dołka z 16 października na poziomie 2353 punktów dałoby negatywny stan na przyszłość, że indeks blue chipów z GPW wszedł w stan rynku niedźwiedzia. Wystarczy zanegować jeden z ww. parametrów zwrotnych, aby ryzyko tąpnięcia znacząco zmalało.

ds5lmlm

W układzie dziennym: poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła 0,43% zniżkę WIG20 a w trakcie dnia podaż korzystała z niższej płynności, punktując obóz popytu przy pojawiającej się okazji. Układ dzienny pokazuje sprzedaż na DMI / ADX, więc zależności zniżkowe z H1 są podtrzymywane silnymi sygnałami z wyższych interwałów czasowych, co zapętla słabość w perspektywie D1. Poruszanie się linii CCI poniżej -100 punktów nie pozwala na optymizm i dopiero zakręcenie tej linii z opcją wyjścia ponad wskazaną barierę pozwoli podważać zależności zniżkowe w H1.
[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

Kontrakty terminowe FPL20

Pozycja krótkoterminowa: krótka, jeśli kurs FPL20 poniżej 2427 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: krótka (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend wzrostowy

W układzie H1: kurs FPL20 zawahał się w ostatnich godzinach ponownie pesymistycznie dla długich, długofalowych pozycji. Przypominamy, że mamy zniżkujący rynek już od 21 października br. wg metodologii pivotów. Można zatem jeszcze raz przekalkulować założenia swojej strategii, jeśli nie potrafiła zarobić na październikowych, czy wstępnych, listopadowych roszadach. Warto dodać, że model modyfikowanych pivotów tygodniowych posiada skuteczność za październik na poziomie 100%, przy uzbieraniu w tym czasie jednego miesiąca 207 punktów zysku.

ds5lmlm

W ujęciu H1 mamy trend spadkowy wg DMI /ADX, przy pozytywnej dywergencji na CCI, co nie działa na kurs. Można zatem stwierdzić, że na FPL20 panuje zapętlająca się słabość a rzucanie kursu na coraz to niższe cenowo poziomy jest wynikiem negatywnych zależności. Także modele Guppy’ego czy Ichimoku wskazują zależności silnej korekty spadkowej, więc warto śledzić pozycje krótkoterminowe wg pivotów Camarilla, aby oceniać czy rozważać potencjalne szanse i zagrożenia dla danych pozycji.

W układzie dziennym: w D1 futures na WIG20 posiadają sygnał trendu spadkowego wg DMI / ADX. Linia siły tego trendu wskazuje 22 pkt., co potwierdza aktywny zalążek fali spadkowej i teraz potrzeba aktywowania jakiegoś triggera z układu technicznego, aby linia ADX zaczęła się unosić ponad 22 pkt., co wzmocni wskazany trend. W przeciwnym razie negacja sprzedaży powinna równać się silnemu odreagowaniu na FPL20 a po części także zwyżkom na szerokim rynku akcji.

W strategii krótkoterminowej pozycja krótka ze stopem 2437 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja krótka ze stopem 2453 pkt.

ds5lmlm

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

ds5lmlm

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34013/20141103_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

ds5lmlm

Podziel się opinią

Share
ds5lmlm
ds5lmlm