Trwa ładowanie...
d213scz
Dom Maklerski BOŚ
futures

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20
Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
Źródło: Thinkstockphotos
d213scz

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: kurs WIG20 zawahał się wczoraj w przedziale 2449 - 2432 punktów, kontynuując wcześniej obserwowaną słabość aż do samego końca sesji. Przecena pod koniec dnia i na fixingu na GPW zbiegła się ze słabością Wall Street, jaka była transparentna na otwarciu rynku kasowego.

Wczorajsze wymiany w dół na rynkach otoczenia, np. zniżka DAX-a o przeszło 1% podczas handlu przy Książęcej, nie pozwalały na odbudowanie siły popytu i podaży ponownie udało się zakończyć kolejną sesję przy dziennych minimach, które wskazały wczoraj 2432 pkt. Wartość ta została wypunktowana jako podwójny, intrasesyjny dołek i tylko o cztery punkty niższy od poniedziałkowego minimum. Sesyjny zakres zmiany wyniósł prawie 20 punktów i tym samym podtrzymał sygnał o wyczekiwaniu ponad lokalnymi minimami 2432 - 2434 pkt. a także ponad 2434 pkt. - minimum poprzedniego tygodnia, oczywiście podtrzymane w dziennych cenach zamknięcia.

d213scz

Wtorkowa zmiana nie zmieniła układu sił w H1 i nadal mamy krótkoterminową prognozę spadkową, która jest zbieżna z sygnałem sprzedaży na DMI / ADX. Siła widocznego trendu jest umiarkowana, gdyż ADX = 26 pkt. Średnie z modelu Guppy’ego układają się tak, że najszybsze r-MMA są poniżej tych najwolniejszych a na samej górze we wstęgach tęczy średnich kroczących skupia się coraz więcej koloru fioletowego, który jako pochyła linia coraz szybciej opada. To oznaka, że trend spadkowy jest umocniony i aktywny, więc podaż będzie nadal broniła swoich racji przy 2472 - 2510 pkt.

W układzie dziennym: ponownie mamy zachowanie sprzedażowego układu w D1, co wynika z wyżej opisanej, lekko negatywnej sytuacji technicznej. Technika Ichimoku i model Guppy’ego resztkami sił podtrzymują układ zwyżkowy.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

d213scz

Kontrakty terminowe FPL20

Pozycja krótkoterminowa: krótka, jeśli kurs FPL20 poniżej 2465 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: krótka (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: kurs FW20 zawahał się w ostatnich godzinach handlu ponownie pesymistycznie dla długich pozycji i gracze zapewne zapisali w pamięci pro-podażowy, wstępujący układ cenowy, jaki zaistniał pod koniec sesji na rynku kasowym. Widać wyraźnie, że gracze czekają na konkretny impuls ze sfery monetarno – makroekonomicznej a sytuacja techniczna odzwierciedla ten stan wyczekiwania inwestorów jako balansowanie po fali spadkowej i z widocznym ryzykiem wystąpienia kolejnej porcji przeceny.

Wczoraj FPL20 przetestowały S3 Camarilla 2445 pkt. i kręciły się wokół tej bariery kompletnie ignorując jej przecinanie a do tego nie licząc się z przełamaniem ubiegłotygodniowego dołka 2444 pkt. Po poniedziałkowych aktywacjach „go short” poniżej 2470 pkt. wtorkowe wymiany nie były taką oczywistą kontynuacją. Przebicie ww. bariery ponownie zwiększy szanse popytu na wyprowadzenie silnej kontry.

d213scz

W układzie dziennym: w D1 mamy na FPL20 walkę o zmianę / zachowanie wyższego czasowo trendu wzrostowego, albowiem kurs znajduje się tuż pod liniami Tenkan i Kijum-sen, podtrzymując ich pro-wzrostowe położenie. Z drugiej strony wskazanie sprzedaży wg DMI / ADX w D1 jest dopingujące dla strony sprzedażowej. Punkt spustowy 2443 pkt. zadziałał ostatnio perfekcyjnie i nadal od jego podtrzymania lub zanegowania zależą dalsze roszady w październikowym kalendarzu sesyjnym. Widać, że układ D1 zazna istotnej zmiany jeśli kurs wyjdzie poza zakres 2443 - 2470 punktów, oczywiście trwale w cenach zamknięcia a do tego z elementami technicznego potwierdzenia.

W strategii krótkoterminowej pozycja długa ze stopem 2440 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja krótka ze stopem 2490 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

d213scz

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/33843/dmbos-20140930_analiza_techniczna.pdf )

d213scz

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d213scz

Podziel się opinią

Share
d213scz
d213scz