Trwa ładowanie...
d4435ia
d4435ia
espi

APANET - Zawarcie umowy ramowej z Orange Polska S.A. (2/2015) - EBI

APANET - Zawarcie umowy ramowej z Orange Polska S.A. (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4435ia

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy ramowej z Orange Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 3 lutego 2015 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa ramowa z dnia 12 stycznia 2015 r. zawarta pomiędzy Spółką a Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem niniejszej umowy ramowej jest prowadzenie współpracy umożliwiającej stworzenie nowych produktów do wykorzystania w instalacjach inteligentnych sieci oświetlenia ulic, Smart City oraz Smart Grid. Umowa obejmuje współpracę w zakresie wzajemnej pomocy technicznej, marketingowej i handlowej mającej na celu stworzenie nowych produktów i usług skierowanych do przedstawicieli zarządców oświetlenia drogowego (administracja samorządowa lub GDDKiA) oraz ofertowanie komercyjne nowych produktów i usług ww. podmiotom. Współpraca ma również dotyczyć wspólnej realizacji projektów w formule ESCO (czyli oferowanie kompleksowych rozwiązań modernizacji oświetlenia, które spłacane byłyby z generowanych przez nie oszczędności). Zarząd Emitenta podjął decyzję o
publikacji ww. informacji z uwagi na spodziewany istotny pozytywny jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta oraz na jego perspektywy rozwoju w przyszłości. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 2 ust. 1 pkt 2b) ppkt c) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Leszczyński Prezes Zarządu
Andrzej Lis Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4435ia

Podziel się opinią

Share
d4435ia
d4435ia