Trwa ładowanie...
d1xajwl
d1xajwl
espi

APLISENS S.A. - Uchwała Zarządu APLISENS S.A. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D ...

APLISENS S.A. - Uchwała Zarządu APLISENS S.A. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D i DD (19/2012)
Share
d1xajwl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | APLISENS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu APLISENS S.A. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D i DD | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2010, w którym zamieszono informację o podjęciu przez Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu z dnia 25 listopada 2010 roku Uchwały nr 4b w sprawie zatwierdzenia Programu Motywacyjnego na lata 2011 ? 2013 oraz zmiany Statutu Spółki poprzez wprowadzenie instytucji kapitału docelowego do Statutu Zarząd APLISENS S.A. informuje, iż w dniu 4 czerwca 2012 roku podjął uchwałę o następującej treści: "1. Zarząd APLISENS S.A. na podstawie punktu 3 Programu Motywacyjnego na lata 2011 ? 2013 dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A. stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 4b Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. z 25.11.2010 roku oraz na podstawie Uchwały Nr 35/II-17/2012 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o stopniu realizacji skonsolidowanego planu finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS dla potrzeb realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2011 dokonuje emisji 166.667 warrantów subskrypcyjnych
serii D do podziału zgodnie z Listą imienną stanowiącą załącznik do Uchwały Zarządu 2012/4/1 z dnia 02 kwietnia 2012 roku w sprawie przedstawienia listy imiennej osób uprawnionych do objęcia warrantów APLISENS S.A. 2. APLISENS S.A. na podstawie punktu 16 Programu Motywacyjnego na lata 2011 ? 2013 dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A. stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 4b Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. z 25.11.2010 roku oraz na podstawie Uchwały Nr 43/II-18/2012 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie liczby akcji przysługujących Prezesowi Zarządu APLISENS S.A. w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2011, wyemituje 54.047 warrantów subskrypcyjnych serii DD dla Prezesa Zarządu APLISENS S.A. 3. Warranty dają prawo do objęcia akcji utworzonych na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego APLISENS S.A. w ramach kapitału docelowego, która zostanie podjęta w terminie do 8 miesięcy od daty wydania warrantów. 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-192 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Morelowa 7
(ulica) (numer)
22 814 07 77 22 814 07 78
(telefon) (fax)
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
(e-mail) (www)
113-08-88-504 012265485
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xajwl

Podziel się opinią

Share
d1xajwl
d1xajwl