Trwa ładowanie...
d2y0obx

AQUAPOZ - Ogłoszenie Zarządu AQUA S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (21/2014) /EBI

AQUAPOZ - Ogłoszenie Zarządu AQUA S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (21/2014) /EBI

Share
d2y0obx

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 21 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie Zarządu AQUA S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 czerwca 2014 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki AQUA S.A. w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 28. Pełny tekst ogłoszenia, w tym projekty uchwał, oraz formularze dla Akcjonariuszy w załącznikach do raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna informuje, że na Zwyczajne Walne Zgromadzenie przedłoży projekt zmian statutu spółki. Proponowaną treść zmian przedstawia pełny tekst ogłoszenia w załączniku do raportu. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie
przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2013. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2013. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. 12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | FormularzinstrukcjidoglosowaniaprzezpelnomocnikaZWZA-2014-2.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | FormularzpelnomocnictwaZWZA-2014-1.pdf | | | | | | | | | | |
| | ogloszenieozwolaniu_ZWZA-2014-pelny-tekst-0.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2y0obx

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bartłomiej Krasicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2y0obx

Podziel się opinią

Share
d2y0obx
d2y0obx