Trwa ładowanie...
d401i1z
d401i1z
espi

ARAMUS - Istotna transakcja ? przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości (27/2014) - EBI

ARAMUS - Istotna transakcja ? przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości (27/2014)
Share
d401i1z

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 27 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Istotna transakcja ? przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ARAMUS S.A. (Emitent - Spółka) ) informuje, iż w dniu 6 listopada 2014 roku, Spółka podpisała z innym podmiotem prawnym przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem przedwstępnej umowy sprzedaży jest nieruchomość położona w Krakowie, jednostka ewidencyjna Śródmieście, numer obrębu ewidencyjnego 145 - nieruchomość jest zabudowana budynkiem biurowym (rzeczowe aktywo trwałe). Łączna cena sprzedaży nieruchomości wynosi 3.460.000,00 (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt złotych) brutto, płatność będzie wymagana / realizowana w terminie do 5 (pięć) dni roboczych od dnia zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta do dnia 31 grudnia 2014 roku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Uznanie transakcji za istotną wynika z kwoty ceny sprzedaży Nieruchomości, która przekracza 20% kapitału własnego Emitenta wskazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2
Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Sumara Prezes Zarządu
Konrad Sumara Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d401i1z

Podziel się opinią

Share
d401i1z
d401i1z