Trwa ładowanie...
d1l8m3c

ARCUS S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arcus S.A. (33/2011)

ARCUS S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arcus S.A. (33/2011)

Share
d1l8m3c
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-11
Skrócona nazwa emitenta
ARCUS S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arcus S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Arcus S.A. informuje, że w dniu 11 października 2011 roku podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na mocy Uchwały nr 3, w związku z rezygnacją ze sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej ? Pana Ryszarda Barskiego (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26 z dnia 2 września 2011 r.) na Członka Rady Nadzorczej Emitenta został powołany Pan Krzysztof Rajczewski. Szczegółowe informacje dotyczące nowopowołanego Członka Rady Nadzorczej, Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l8m3c

| | | ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ARCUS S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-180 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Miła | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 22) 53 60 900 | | (0 22) 831 70 43 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | arcus_espi@arcus.pl | | www.arcus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5260308803 | | 001345988 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Michał Czeredys Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l8m3c

Podziel się opinią

Share
d1l8m3c
d1l8m3c