Trwa ładowanie...
d2h9qfh

Arcus wezwał Energę-Operator do zapłaty ponad 174 mln zł

Warszawa, 19.10.2016 (ISBnews) - Arcus wezwał do zapłaty przez Energa-Operator łącznej kwoty 174,11 mln zł tytułem naprawienia szkody poniesionej przez Arcus, poinformowała spółka. Przedmiotem wezwania jest również żądanie zaprzestania nieuprawnionych działań i zaniechań Energa-Operator dotyczących umów realizacyjnych oraz zaistniałego pomiędzy stronami sporu, które powiększałyby szkodę Arcusa oraz T-Matic, podano również.

Share
d2h9qfh

"W wezwaniu zastrzeżono także, że niezastosowanie się do treści wezwania będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych celem ochrony naruszonego interesu prawnego spółki oraz T-Matic" - czytamy w komunikacie.

Według Arcusa, zawinione i bezprawne działanie Energa-Operator polega w szczególności na wadliwym ukształtowaniu zamówienia publicznego, na podstawie którego zawarte zostały umowy realizacyjne będące przedmiotem sporu oraz braku podjęcia przez Energa-Operator działań, które prowadziłyby do zażegnania tego sporu, podano również.

"Ponadto Energa-Operator w sposób niezasadny i bezprawny doprowadziła do naliczenia kar umownych oraz ponosi również odpowiedzialność za brak zapłaty za wykonane prace dodatkowe. Powyższe działania i zaniechania rzutowały następnie na proces prowadzenia przez spółkę działalności gospodarczej, przekładając się na konkretną wartość utraconego zysku spółki. Powyższe stanowi podstawę odpowiedzialności Energa-Operator za szkody, które poniósł emitent, a których naprawienia spółka oczekuje w wezwaniu, czytamy w komunikacie.

Między konsorcjum spółek Arcus oraz T-matic Systems a Energa-Operator od października 2015 roku trwa spór o umowę na dostawę ponad 410 tys. inteligentnych liczników energii elektrycznej wraz z usługą wdrożenia infrastruktury pomiarowej. To największe wdrożenie inteligentnych liczników energii elektrycznej (tzw. smart metering) w Polsce i jedno z największych w Europie. Strony nie mogły dojść do porozumienia w zakresie zakończenia projektu i jego finalnego rozliczenia, dlatego sprawa trafiła do sądu. W maju br. strony sporu informowały rozpoczęciu rozmów, które miały doprowadzić do ugodowego rozwiązania.

d2h9qfh

Instalacji inteligentnych liczników wymagają unijne dyrektywy - zgodnie z pierwotnymi założeniami do 2020 roku 80% odbiorców energii w Polsce pobierających prąd od każdego dostawcy będzie musiało mieć zainstalowany inteligentny licznik energii.

Grupa Arcus to jeden z największych na rynku dostawców inteligentnych rozwiązań oraz zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

(ISBnews)

d2h9qfh

Podziel się opinią

Share
d2h9qfh
d2h9qfh