Trwa ładowanie...
d2dgyza
espi

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o zamiarze ...

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o zamiarze wypłaty dochodów uzyskanych przez fundusz. (13/2012)
Share
d2dgyza
WIADOMOŚĆ
W dniu 16 maja 2012r. Zarząd BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo"), działając na podstawie art. 5 Statutu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") podjął Uchwałę nr 10/05/2012 w sprawie wypłaty w 2012 roku dochodu uzyskanego przez Fundusz.Podejmując Uchwałę nr 10/05/2012 w sprawie wypłaty dochodu Funduszu, Zarząd Towarzystwa miał na względzie czynniki takie, jak wysokość dochodu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 Statutu Funduszu, płynność finansową Funduszu w kolejnych latach działalności, możliwości inwestycyjne na rynku nieruchomości, przewidywane w ciągu najbliższego roku wpływy z tytułu dywidend i udziałów w zyskach spółek celowych Funduszu oraz ze zbycia akcji i udziałów spółek celowych Funduszu a także wydatki związane z obsługą zadłużenia.Zgodnie z podjętą uchwałą, wypłata dochodu uczestnikom Funduszu posiadającym certyfikaty inwestycyjne Funduszu planowana jest na dzień 20 lipca 2012r.
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 13 / 2012
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2012-05-17
Nazwa podmiotu: ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: Informacja o zamiarze wypłaty dochodów uzyskanych przez fundusz.
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 16 oie - zamiar wypł. doch. lub przych. ze zbycia lokat

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Grzegorz Borowski Dyrektor ds. Prawnych

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2dgyza

Podziel się opinią

Share
d2dgyza
d2dgyza