Trwa ładowanie...
d3iw2qx
espi

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Powołanie Członka Zarządu V kadencji Armatura Kraków SA (4/2011)

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Powołanie Członka Zarządu V kadencji Armatura Kraków SA (4/2011)

Share
d3iw2qx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARMATURA KRAKÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Zarządu V kadencji Armatura Kraków SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Armatury Kraków S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 1/V/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. powołała z dniem 28 stycznia 2011 r. Pana Krzysztofa Sikorę w skład Zarządu Armatury Kraków SA V kadencji i powierzyła mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki. V kadencja Zarządu Spółki kończy się z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2011.Krzysztof Sikora?Członek ZarząduWiek: 59 lat.Pan Krzysztof Sikora jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, gdzie w 1976 r. z tytułem inżyniera mechanika ukończył studia na kierunku: pojazdy szynowe.Ponadto Pan Krzysztof Sikora ukończył w 1996 roku studium "Problemy funkcjonowania Podmiotów Prawa handlowego w warunkach gospodarki rynkowej"; w 1995 kurs "System jakości oraz koszty jakości jako element sterowania jakością w przedsiębiorstwie" oraz w roku 1998 szkolenie "Analiza możliwości poprawy zyskowności z wykorzystaniem metody P.I.A.".Od 1977 r. nieprzerwanie związany z Armaturą Kraków SA, rozpoczynając
pracę jako stażysta. Droga zawodowa Pana Krzysztofa Sikory obejmowała pracę w wielu jednostkach organizacyjnych Spółki, co pozwoliło na pozyskanie bardzo dużego doświadczenia w zakresie wszystkich procesów technicznych i technologicznych jakimi dysponowała i dysponuje Spółka.W latach 1977-2003 Pan Krzysztof Sikora pracował kolejno jako: mechanik wydziałowy, mistrz i kierownik działu w takich jednostkach organizacyjnych jak: wydział obróbki powierzchniowej, dział kontroli jakości, laboratorium centralne, prototypownia. Następnie pełnił funkcje szefa produkcji oraz dyrektora ds. technicznych w obszarach produkcji i utrzymania ruchu.Na stanowisko Członka Zarządu III kadencji Pan Krzysztof Sikora został powołany z ramienia pracowników w trybie paragrafu 11 ust.3 Statutu Spółki od dnia 11.04.2003 r. oraz powtórnie na Członka Zarządu IV kadencji od dnia 12.04.2006 r. Po wygaśnięciu w roku 2009 mandatu Członka Zarządu zajmował kolejno następujące stanowiska: Głównego Koordynatora ds. Produkcji i Inwestycji oraz
Dyrektora ds. Technicznych.Pan Krzysztof Sikora nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.Pan Krzysztof Sikora nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.Podstawa prawna:§5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3iw2qx

| | | ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ARMATURA KRAKÓW S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-418 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zakopiańska | | 72 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 25 44 206 | | 012 25 44 201 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kfa@kfa.pl | | www.kfa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 675-000-13-20 | | 351376420 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Konrad Hernik Prezes Zarządu
2011-01-28 Andrzej Tylko Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3iw2qx

Podziel się opinią

Share
d3iw2qx
d3iw2qx