Trwa ładowanie...
d4mrdlg
d4mrdlg
espi

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Sprzedaż akcji przez osobę zobowiązaną (43/2013)

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Sprzedaż akcji przez osobę zobowiązaną (43/2013)
Share
d4mrdlg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARMATURA KRAKÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż akcji przez osobę zobowiązaną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Armatury Kraków S.A. informuje, że w dniu 29 października 2013 roku otrzymał od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą mającą dostęp do informacji poufnych zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy transakcji sprzedaży łącznie 66.422 (sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela Armatury Kraków S.A. w tym: ? 856 akcji (osiemset pięćdziesiąt sześć) w dniu 14.10.2013 r. po kursie 1,75 zł za 1 akcję; ? 1.010 akcji (jeden tysiąc dziesięć) w dniu 15.10.2013 r. po kursie 1,74 zł za 1 akcję; ? 64.556 akcji (sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) w dniu 23.10.2013 r. po kursie 1,70 zł za 1 akcję ? transakcja zawarta w odpowiedzi na Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Armatura Kraków Spółka Akcyjna, ogłoszonym w dniu 30 sierpnia 2013 r. przez PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 Powyższe
informacje o transakcjach zostały przekazane Spółce na podstawie §2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi. Zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku gdy suma wartości transakcji nie przekroczyła wartości 5.000 euro (pięć tysięcy) przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, informacja powinna być przekazana najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia, w którym suma wartości dotychczasowych transakcji zbycia osiągnęła lub przekroczyła wartość 5.000 euro (pięć tysięcy) przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu zawarcia danej transakcji. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikacje danych osobowych. Łączna ilość akcji będąca w posiadaniu Kadry Zarządzającej Armatury Kraków SA, która została sprzedana w ramach odpowiedzi na Wezwanie wyniosła 3.290.300 akcji (trzy
miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta). Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARMATURA KRAKÓW S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-418 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zakopiańska 72
(ulica) (numer)
012 25 44 206 012 25 44 201
(telefon) (fax)
biuro@grupa-armatura.pl www.grupa-armatura.pl
(e-mail) (www)
675-000-13-20 351376420
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Konrad Hernik Prezes Zarządu
2013-10-29 Andrzej Tylko Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mrdlg

Podziel się opinią

Share
d4mrdlg
d4mrdlg