Trwa ładowanie...
d2gezjn
d2gezjn
espi

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Sprzedaż akcji przez osoby zobowiązane (42/2013)

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Sprzedaż akcji przez osoby zobowiązane (42/2013)
Share
d2gezjn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARMATURA KRAKÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż akcji przez osoby zobowiązane | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Armatury Kraków S.A. informuje, że w dniu 28 października 2013 r. otrzymał od osób pełniących w strukturze organizacyjnej Spółki funkcje kierownicze mające dostęp do informacji poufnych zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienia dotyczą transakcji sprzedaży łącznie 3.234.744 (trzy miliony dwieście trzydzieści cztery tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela Armatury Kraków S.A., w tym: 1. osoby wchodzące w skład Zarządu Armatura Kraków SA dokonały transakcji sprzedaży łącznie 2.591.254 akcji (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery akcje) w dniu 23.10.2013 r. po cenie 1,70 zł za 1 akcję; 2. 9 osób pełniących funkcje kierownicze dokonało transakcji sprzedaży łącznie 628.490 akcji (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt akcji) w dniu 23.10.2013 r. po cenie 1,70 zł za 1 akcję; Powyższe transakcje sprzedaży związane są z odpowiedzią na
Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Armatura Kraków Spółka Akcyjna, ogłoszonym w dniu 30 sierpnia 2013 r. przez PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2. 3. 1 osoba pełniąca funkcję kierowniczą (zawiadomienie zgodnie z § 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 w sprawie przekazywania i udostępniania informacji) dokonała transakcji sprzedaży 15.000 akcji (piętnastu tysięcy akcji), w tym: - 7.000 akcji (siedem tysięcy akcji) w dniu 19.06.2013 r. po cenie 1,59 za 1 akcję; - 2.000 akcji (dwa tysiące akcji) w dniu 09.07.2013 r. po cenie 1,54 za 1 akcję; - 6.000 akcji (sześć tysięcy akcji) po cenie 1,70 za 1 akcję ? transakcja zawarta w odpowiedzi na Wezwanie. Osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikacje danych osobowych. Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARMATURA KRAKÓW S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-418 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zakopiańska 72
(ulica) (numer)
012 25 44 206 012 25 44 201
(telefon) (fax)
biuro@grupa-armatura.pl www.grupa-armatura.pl
(e-mail) (www)
675-000-13-20 351376420
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Konrad Hernik Prezes Zarządu
2013-10-28 Andrzej Tylko Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gezjn

Podziel się opinią

Share
d2gezjn
d2gezjn