Trwa ładowanie...
d3hv77j

AS SILVANO FASHION GROUP - Obniżenie kapitału zakładowego zostało wpisane do rejestru handlowego ...

AS SILVANO FASHION GROUP - Obniżenie kapitału zakładowego zostało wpisane do rejestru handlowego (27/2011)

Share
d3hv77j
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-11
Skrócona nazwa emitenta
AS SILVANO FASHION GROUP
Temat
Obniżenie kapitału zakładowego zostało wpisane do rejestru handlowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe
Treść raportu:
W dniu 11 października 2011 r. obniżenie kapitału zakładowego Silvano Fashion Group AS zostało wpisane do rejestru handlowego, na podstawie uchwał przyjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFG, które odbyło się 30 czerwca 2011 r. Aktualnie kapitał zakładowy SFG wynosi 15.800.000 euro i dzieli się na 39.500.000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,40 euro za akcję. W życie weszła również nowa wersja statutu Spółki. Lista akcjonariuszy, którym przysługuje płatność z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji, została ustalona na dzień 1 sierpnia 2011 r. godz. 23:59. Märt Meerits Członek Zarządu Silvano Fashion Group info@silvanofashion.com +372 6845 000

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
On October 11, 2011, the decrease of share capital of Silvano Fashion Group AS was registered in the Commercial Register based on the resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders of the Company held on June 30, 2011. The new registered share capital of the Company is 15 800 000 euros, which is divided into 39 500 000 ordinary shares with nominal value of 0.40 euros per share. A new version of the Articles of Association of the Company also entered into force. The list of shareholders entitled to receive the payment related to reduction of the nominal value of shares was fixed at August 01, 2011 at 23:59.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hv77j

| | | AS SILVANO FASHION GROUP | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AS SILVANO FASHION GROUP | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 10613 | | Tallinn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Tulika | | 15/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | EE100301861 | | 10175491 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Märt Meerits Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hv77j

Podziel się opinią

Share
d3hv77j
d3hv77j