Trwa ładowanie...
d2sumdt
d2sumdt
espi

ASM GROUP S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariusza progów w ogólnej liczbie głosó ...

ASM GROUP S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariusza progów w ogólnej liczbie głosów ASM GROUP S.A. (15/2014)
Share
d2sumdt

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ASM GROUP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariusza progów w ogólnej liczbie głosów ASM GROUP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 26 listopada 2014 roku, wpłynęło do Spółki zawiadomienie od spółki ELROOD Limited z siedzibą w Larnaca (Cypr) (dalej: ?Elrood?), w którym Elrood poinformowała o przeprowadzonych transakcjach polegających na: a) nabyciu w dniu 21 listopada 2014 roku 52.946.632 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje Spółki (dalej: ?Akcje?); Akcje zostały wniesione aportem do Elrood w zamian za nowo utworzone udziały Elrood; b) zbyciu w dniu 21 listopada 2014 roku 52.946.632 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwóch) akcji Spółki w wyniku szeregu transakcji przeprowadzonych poza rynkiem NewConnect. Zgodnie z treścią zawiadomienia Elrood przed dokonaniem raportowanych transakcji nie posiadała żadnych akcji Emitenta. Po wniesieniu aportu wskazanego w punkcie a) Elrood nabyła 52.946.632 akcji Emitenta
stanowiących 89,66% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających do 52.946.632 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 89,66% w ogólnej liczbie głosów. W wyniku przeprowadzenia szeregu transakcji wskazanych w punkcie b) Elrood zbyła Akcje i obecnie nie posiada żadnych akcji Spółki. Zgodnie z treścią zawiadomienia nie istnieją, ani nie istniały w dacie transakcji na Akcjach podmioty zależne od Elrood, które posiadałyby akcje Spółki. Ponadto, nie występują ani nie występowały w dacie nabycia Akcji osoby trzecie, z którymi Elrood zawarłaby umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASM GROUP S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-052 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętokrzyska 18
(ulica) (numer)
+48 22 829 94 61 +48 22 829 94 62
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5252488185 142578275
(NIP) (REGON)
d2sumdt

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Marcin Skrzypiec Wiceprezes Zarządu Marcin Skrzypiec
2014-11-26 Patryk Górczyński Członek Zarządu Patryk Górczyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sumdt

Podziel się opinią

Share
d2sumdt
d2sumdt