Trwa ładowanie...
d3w31ma

ASSECO POLAND - Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych praw do akcji serii J (67/2010)

ASSECO POLAND - Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych praw do akcji serii J (67/2010)

Share
d3w31ma
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 67 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-19
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO POLAND
Temat
Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych praw do akcji serii J
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco Poland S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 18 listopada 2010 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych 5.433.174 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 1,0 zł każda ("Akcje Serii J") emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 20 września 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz oznaczyć je kodem ISIN: PLSOFTB00156.Podstawa prawna:Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w31ma

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Adam Góral Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w31ma

Podziel się opinią

Share
d3w31ma
d3w31ma