Trwa ładowanie...
d7ves8j

ASSECO POLAND - Raport roczny R 2013

ASSECO POLAND - Raport roczny R 2013

Share
d7ves8j
WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 1 428,4 1 318,8 339 207 315 986
Zysk z działalności operacyjnej 255,7 300,6 60 722 72 024
Zysk brutto 329,7 386,2 78 295 92 534
Zysk netto za okres sprawozdawczy 280,3 323,6 66 564 77 535
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 259,4 225,9 61 601 54 126
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (155,3) (79,8) (36 880) (19 120)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (286,9) (136,0) (68 131) (32 586)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 108,2 292,3 26 090 71 498
Zysk netto przypadający na jedną akcję (w PLN / EUR) 3,38 4,16 0,80 1,00
Sprawozdanie Finansowe Asseco Poland S.A. za rok zakońcony dnia 31 grudnia 2013 roku
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
YE13 Sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A..pdf Sprawozdanie Finansowe Asseco Poland S.A. za rok zakońcony dnia 31 grudnia 2013 roku
YE2013_Sprawozdanie z działalności Asseco Poland S.A..pdf Sprawozdanie Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku
13 YE Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego Asseco Poland.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta do Sprawozdania Finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku
13 YE Raport biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego Asseco Poland.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku
2013_Raport o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.pdf Raport o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d7ves8j

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | ASSECO Poland SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ASSECO POLAND | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 35-322 | | Rzeszów | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Olchowa | | 14 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 17 888 55 55 | | 17 888 55 50 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@asseco.pl | | www.asseco.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 522-000-37-82 | | 010334578 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp.k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Adam Góral Prezes Zarządu
2014-03-21 Przemysław Borzestowski Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Tadeusz Dyrga Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Marek Panek Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Włodzimierz Serwiński Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Przemysław Sęczkowski Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Robert Smułkowski Wiceprezes Zarządu


WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Danuta Stec Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d7ves8j

Podziel się opinią

Share
d7ves8j
d7ves8j