Trwa ładowanie...
d3g8goh
d3g8goh
espi

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Rejestracja zmian Statutu Spółki (22/2012)

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Rejestracja zmian Statutu Spółki (22/2012)
Share
d3g8goh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-17
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2012, informuje, że w dniu 16 maja 2012 r. Spółka powzięła informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 9 maja 2012 r. zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 kwietnia 2012 r. O treści podjętej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. Natomiast Tekst Jednolity Statutu stanowi załącznik do raportu bieżącego nr 14/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-322 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Olchowa 14
(ulica) (numer)
17 888 55 55 17 888 55 50
(telefon) (fax)
www.asseco-see.com
(e-mail) (www)
813-351-36-07 180248803
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Piotr Jeleński Prezes Zarządu
2012-05-17 Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3g8goh

Podziel się opinią

Share
d3g8goh
d3g8goh