Trwa ładowanie...
d1x4q3t
espi

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy (2/2013)

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy (2/2013)

Share
d1x4q3t
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-22
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Asseco South Eastern Europe S.A. ("Spółka") informuje, iż będzie rekomendował Radzie Nadzorczej Spółki i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy za rok 2012 w wysokości 0,81 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x4q3t

| | | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 35-322 | | Rzeszów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Olchowa | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 17 888 55 55 | | 17 888 55 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.asseco.com/see | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 813-351-36-07 | | 180248803 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-22 Piotr Jeleński Prezes Zarządu
2013-02-22 Marcin Rulnicki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x4q3t

Podziel się opinią

Share
d1x4q3t
d1x4q3t