Trwa ładowanie...
dv9g2ff

ATC CARGO S.A. - Uzupełnienie zawiadomienia dotyczącego ujawnienia stanu posiadania (16/2011)

ATC CARGO S.A. - Uzupełnienie zawiadomienia dotyczącego ujawnienia stanu posiadania (16/2011)

Share
dv9g2ff

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATC CARGO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie zawiadomienia dotyczącego ujawnienia stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Gdyni przy ulicy Hutniczej 3, na podstawie zawiadomienia, które otrzymała w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od PZU Asset Management S.A., podmiotu występującego w imieniu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., informuje o otrzymaniu pisma uzupełniającego zawiadomienie z dnia 06 grudnia 2011r. dotyczącego ujawnienia stanu posiadania akcji Spółki. Spółka przekazuje treść otrzymanego pisma: "W uzupełnieniu do pisma z dnia 6 grudnia 2011r. ? Ujawnienie stanu posiadania, PZU Asset Management S.A., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24, informuje, iż w okresie 12 miesięcy od dnia niniejszego zawiadomienia nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania kapitałowego w liczbę posiadanych akcji spółki ATC Cargo S.A. ("Spółka") w portfelach inwestycyjnych naszych Klientów.
Inwestycje w akcje ATC CARGO S.A. służą realizacji celów inwestycyjnych portfeli zarządzanych przez PZU AM S.A., tj. wzrostu wartości aktywów Klientów w wyniku wzrostu wartości lokat. Podjęcie decyzji o nabyciu lub zbyciu akcji zależne jest od perspektyw inwestycyjnych w Spółce i oceny tej sytuacji oraz bieżącego poziomu wyceny Spółki." | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv9g2ff

| | | ATC CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATC CARGO S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-212 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Hutnicza | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (58) 699 99 20 | | (58) 699 99 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | l.dziewierska@atc-cargo.pl | | www.atc-cargo.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 958-153-10-10 | | 220262540 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 ARTUR JADESZKO WIKTOR BAK PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv9g2ff

Podziel się opinią

Share
dv9g2ff
dv9g2ff