Trwa ładowanie...
d1oa5st

ATC CARGO S.A. - Zmiana w stanie posiadania znaczącego akcjonariusza (15/2011)

ATC CARGO S.A. - Zmiana w stanie posiadania znaczącego akcjonariusza (15/2011)

Share
d1oa5st
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-07
Skrócona nazwa emitenta
ATC CARGO S.A.
Temat
Zmiana w stanie posiadania znaczącego akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Spółka ATC Cargo S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Gdyni przy ulicy Hutniczej 3, na podstawie zawiadomienia, które otrzymała w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od PZU Asset Management S.A., podmiotu występującego w imieniu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., informuje, o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta. Przed dokonaniem transakcji: Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 599.805 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 10,17% Liczba głosów z akcji: 599.805 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,74% Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 1.199.805 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 18,46% Liczba głosów z akcji: 1.99.808 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 12,63%

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oa5st

| | | ATC CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATC CARGO S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-212 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Hutnicza | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (58) 699 99 20 | | (58) 699 99 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | l.dziewierska@atc-cargo.pl | | www.atc-cargo.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 958-153-10-10 | | 220262540 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 ARTUR JADESZKO WIKTOR BAK PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄD

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oa5st

Podziel się opinią

Share
d1oa5st
d1oa5st