Trwa ładowanie...
d4a21yl
espi

ATM - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (5...

ATM - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (5/2013)
Share
d4a21yl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-25
Skrócona nazwa emitenta
ATM
Temat
Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o dokonanych przez prokurenta spółki w 2012 r. transakcji papierami wartościowymi spółki ATM S.A. na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnych zwykłych, których łączna wartość nie przekroczyła kwoty 5000 euro: - w dniu 12.12.2012 r., sprzedaż 1000 akcji, cena 9,00 zł - w dniu 13.12.2012 r., sprzedaż 1000 akcji, cena 9,30 zł.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATM SA
(pełna nazwa emitenta)
ATM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-922 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grochowska 21a
(ulica) (numer)
022 5156660 022 5156 600
(telefon) (fax)
inwestor@atm.com.pl atm.com.pl
(e-mail) (www)
1130059989 012677986
(NIP) (REGON)
d4a21yl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Maciej Krzyżanowski Prezes Zarządu
2013-01-25 Tadeusz Czichon Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4a21yl

Podziel się opinią

Share
d4a21yl
d4a21yl