Trwa ładowanie...
d2sromv
espi

ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (2/2013)

ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (2/2013)
Share
d2sromv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-10
Skrócona nazwa emitenta
ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A.
Temat
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. informuje, że w dniu 9 stycznia 2013 r. otrzymał oświadczenie Tadeusza Czichona, przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, o rezygnacji przez niego z członkostwa w Radzie Nadzorczej. Dniem zakończenia członkostwa w Radzie Nadzorczej będzie dzień obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki. Jednocześnie Tadeusz Czichon zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 9 stycznia 2013 r. Przyczyny złożenia rezygnacji nie zostały podane.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-186 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grochowska 21a
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
954-23-57-358 276930771
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-10 Roman Szwed Prezes Zarządu
2013-01-10 Tomasz Dziubiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sromv

Podziel się opinią

Share
d2sromv
d2sromv